logo Kmuníček a spol.

Daňové poradenství a vedení účetnictví


O nás

Společnost Kmuníček a spol. s r.o. je rodinná firma, kterou jsme založili s mojí ženou Pavlou v roce 1993. Impulsem k tomuto kroku byl narůstající rozsah našeho podnikání jako fyzických osob v oblasti vzdělávací agentury SECESE, čemuž jsme se věnovali od roku 1990.

Těžištěm naší činnosti byla od počátku oblast účetnictví a daní, kdy zejména s rokem 1993 jako rokem vzniku účinnosti nové daňové soustavy je spojena éra potřebnosti účetního a daňového servisu a potřebnosti se orientovat v souvisejících oblastech, jako je problematika pracovního práva a pojištění, obchodního práva, práva autorského a všech ostatních oblastí, ve kterých se ponikatelé a obchodní společnosti pohybují. Uspořádali jsme v těchto letech stovky odborných seminářů a kurzů, a to s lektory, kteří často stáli u zrodu nových legislativních norem zejména na Ministerstvu financí, Ministerstvu práce a sociálních věcí nebo působili a působí na vysokých školách či Karlově Univerzitě, ale také v soudnictví či komerční poradenské sféře. Za všechny si dovolím úvést profesorku Právnické fakulty v Praze Irenu Pelikánovou, specilistku na obchodní právo, Ladislava Pitnera, který zastřešuje od počátku na Ministerstvu financí ČR oblast nepřímých daní, Zdeňka Krůčka a Milana Skálu, prestižní daňové poradce, a ctí nám bylo spolupracovat s profesorkou Vysoké školy ekonomické Danou Kovanicovou, vedoucí katedry účetnictví, a zapomenout nemohu na dva soudce vrchního soudu Evu Sekaninovou a její přednášky z oblasti občanského práva a na Zdeňka Kovaříka, erudovaného v oblasti práva směnečného. Dodnes s mnoha lektory udržujeme profesní i osobní kontakty. Vedle činnosti vzdělávací agentury jsme od roku 1994 začali s aktivním poskytováním účetních služeb a od roku 1995, kdy jsem úspěšně složil zkoušky daňového poradce, jsme činnost rozšířilii o tento segment.

Již v roce 1993 jsme začali spolupracovat s paní Helenou Vaitovou, s níž jsme v letech 1999 až 2009 byli společníky splečnosti Vaitová a Kmuníček s.r.o., společnosti se shodným rozsahem činnosti. Obě společnosti dodnes působí vedle sebe a těší nás možnost operativních odborných konzultací ve společné kanceláři v Praze.

V vroce 2006 potkala naši rodinu událost nejsmutnější, zemřela moje žena Pavla Kmuníčková. Její podíl ve společnosti tedy přešel na naše dvě děti, Janu a Tomáše.

Tomáš Kmuníček v roce 2009 ukončil studium ekonomie bakalářským stupněm a pokračuje v dalším studiu, současně již od roku 2006 pracuje ve firmě a mě těší, že mohu sledovat jeho odborný růst. Tématem jeho bakalářské práce byla daňová a účetní problematika bytového družstva.

Humanitní zaměření dcery Jany Kmuníčkové, podložené studiem historie a latiny na Filosofické fakultě Karlovy Univerzity a náš společný zájem o literaturu a knižní tvorbu, vede k nové aktivitě společnosti, kterou je nakladatelská činnost, jíž je věnován samostatný prostor na těchto stránkách. Jsem zvědav a těším se, kam nás tato aktivita zavede. Jde také o příležitost odborné publikační činnosti, ale začínáme s tématem „volného času“, protože je vhodné vyvážit pracovní vytížení příjemnou relaxací a je příjemné se věnovat i jiným tématům.

Miloš Kmuníček


Kmuníček a spol. s. r. o., Dukelských hrdinů 975/14, Praha 7, IČ: 47535610