logo Kmuníček a spol.

Daňové poradenství a vedení účetnictví


Úvod

Společnost Kmuníček a spol s.r.o. poskytuje od roku 1993 účetní služby a návazně na členství Ing. Miloše Kmuníčka v Komoře daňových poradců ČR od roku 1995 daňové poradenství, a to podle zákona č. 523/1993 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České Republiky. Číslo osvědčení 1789.

Účetní služby poskytujeme v plném rozsahu vyžadovaném českými účetními předpisy, a to zákonem o účetnictví a s ním spojenými podzákonnými právními normami, Českými účetními standardy a příslušnými směrnicemi EU.

Účetní služby zahrnují vedle samotného účetnictví také samozřejmě daňovou evidenci a mzdové účetnictví. Podrobnější představu o jednotlivých segmentech činnosti získáte nahlédnutím do našeho ceníku.

V plném rozsahu účetní a daňové problematiky zastupujeme na základě udělené plné moci klienta na úřadech a institucích.

Veškerou činnost provádíme na základě sjednaných smluv s uvedením rozsahu a ceny služeb a s uvedením odpovědnosti.

Mezi našimi největšími klienty najdete developerskou společnost Central Park Praha, Městskou část Praha 1, největšího světového provozovatele rezervačního systému AMADEUS, společnost FOTOLAB, Správu majetku Praha 14, advokátní kancelář Demut, Klimeš, Mader, Pfaner, Caledonian School a další úspěšné podnikatelské, ale také neziskové subjekty, jako třeba Nadace Fakultní Thomayerovy nemocnice nebo České centrum pro vědu a společnost. Stejnou profesionální péči jako velkým subjektům věnujeme klientům s malým rozsahem činnosti, jako jsou například bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek či podnikatelé, fyzické osoby, kterými jsou obchodníci, řemeslníci či lékaři nebo architekti.

Řešíme problematiku všech druhů daní, přímé, nepřímé i majetkové daně a to včetně zahraničních prvků, protože někteří naši klienti jsou buď dceřinými společnostmi zahraničních subjektů nebo se sami na podnikání v zahraničí podílejí, buď přímo nebo svojí kapitálovou účastí. Zkušenosti máme s přeměnami společností, s obchodníkem s cenými papíry, obchodníkem s pohledávkami a některými dalšími méně obvyklými aktivitami, jak se u našich klientů objevují.

Na místě je také zmínit publikační činnost pro nakladatelství Dashofer Verlag.

Rádi se s Vašimi zajímavými obchodními případy, jejichž řešení není triviální, seznámíme.

Spolupracujeme s auditorem a jsme připraveni postarat se za přiměřenou úhradu o vaše účetní a daňové záležitosti komplexně.

Ing. Miloš Kmuníček
Bc. Tomáš Kmuníček
s kolektivem


Kmuníček a spol. s. r. o., Dukelských hrdinů 975/14, Praha 7, IČ: 47535610