logo Kmuníček a spol.

Daňové poradenství a vedení účetnictví


Základní ceník služeb

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Důležitým hlediskem pro posuzování ceny za účetní služby je zhodnocení kvality, odbornosti a vyplývajících rizik. Levné služby se mohou po kontrole finančním úřadem velmi prodražit. Naše firma disponuje týmem kvalitních účetních, na jejichž práci dohlíží dva daňoví poradci – majitelé firmy. Ve smlouvě je jednoznačně stanovena odpovědnost za škodu způsobenou účetní firmou.

Kritériem pro stanovení ceny za zpracování daňové evidence a účetnictví je počet účetních zápisů. Účetní zápis nelze zaměňovat s účetním dokladem, neboť účetní doklad může obsahovat několik účetních zápisů, např. bankovní výpis může obsahovat několik řádků, nebo došlá faktura – daňový doklad obsahuje nejméně jeden základ daně a jednu daň.

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

do 50 účetních zápisů za měsíc až 2 500 Kč
od 51 do 100 účetních zápisů za měsíc 2 500 Kč + 30 Kč za položku nad 51
od 101 a více účetních zápisů za měsíc 4 000 Kč + 10 Kč za položku nad 101

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

do 50 účetních zápisů za měsíc až 3 000 Kč cena se sjednává individuálně
od 51 do 200 účetních zápisů za měsíc 4 000 Kč + 20 Kč za položku nad 51
od 201 do 400 účetních zápisů za měsíc 7 000 Kč + 15 Kč za položku
401 a více 10 000 Kč + 10 Kč za položku nad 401

Uvedené ceny zahrnují zpracování předaných účetních dokladů, dle požadavku klienta měsíční (čtvrtletní) zpracování výkazů a sestav: rozvaha, výkaz zisků a ztrát, obratová předvaha, peněžní deník, hlavní kniha, kniha pohledávek a závazků

Překlad měsíčních výkazů do angličtiny/němčiny

3 000 Kč

Jednorázová částka za zavedení účetnictví

2000 - 10 000 Kč

Zahrnuje:

převzetí účetních dokladů, sestavení rozvahy, zpracování vnitřní směrnice, registrace k daním, přihláška k zák. pojištění odpovědnosti organizace za škodu při prac. úrazu a nemoci z povolání ap.

Zpracování mezd

měsíčně za 1 zaměstnance 300 Kč
roční zúčtování za 1 zaměstnance 300 Kč

Statistické výkazy

500 – 3000 Kč (dle rozsahu)

Roční účetní závěrka

Cena roční účetní závěrky je stanovena ve výši průměrné měsíční částky za vedení účetnictví a vedení mzdové agendy.

Zpracování daňových přiznání bez podpisu daňového poradce (pro klienty, kterým vedeme účetnictví)

Daň z příjmů fyzických osob typ A 500 Kč
Daň z příjmů fyzických osob typ B 1 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob 1 000 Kč
Silniční daň 200 Kč za vozidlo
Daň z nemovitostí, daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí 500 Kč za nemovitost
Daňové přiznání k DPH 500 Kč
Dodatečná daňová přiznání 400 – 1 000 Kč (důvody podání na straně klienta)

Daňové přiznání podepsané daňovým poradcem se souvisejícím odkladem lhůty pro podání přiznání do 30. 6.

Cena je odvislá od složitosti a rozsahu účetnictví a daňových případů, minimální výše 5 000 Kč

Zastupování na úřadech

Zastupuje pracovník účetní firmy 400 Kč za hod
Zastupuje daňový poradce 1 000 – 3 000 Kč za hod
Čas strávený na cestě 150 Kč za hod
Náklady na cestu v prokázané výši

Daňové poradenství

Cena se sjednává individuálně podle povahy zakázky , orientační cena za ústní konzultaci je 600 – 1 200 Kč za 30 min.

INDIVIDUÁLNÍ SJEDNÁNÍ CENY

Po dohodě lze sjednat měsíční paušální částku, případně čtvrtletní částku a a to při nízkém počtu účetních dokladů či z jiného věcného důvodu.


Kmuníček a spol. s. r. o., Dukelských hrdinů 975/14, Praha 7, IČ: 47535610